Västia Parkering - Ditt digitala parkeringsbolag

Vi är ett parkeringsbolag som hjälper företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med innovativa och digitala parkeringslösningar med fokus på situationsanpassning för att just Er parkeringssituation skall fungera.

Vi hjälper:

– Företag
– Bostadsrättsföreningar
– Fastighetsägare

Varför byta till digitala tjänster inom parkering?

Digitala parkeringslösningar ger överlägsen kontroll och ökad trygghet  jämfört med traditionella analoga register och system. Detta gör att utfärdade kontrollavgifter i hög utsträckning är korrekt utställda och arbetet i alla led minskas.

Västia Parkering - Ditt digitala parkeringsbolag

Ett nyfiket och digitalt parkeringsbolag

Vi fokuserar på framtiden och frågar oss hur parkering kommer utvecklas i takt med att ny teknik lanseras. Vi tycker parkering är roligt och vill alltid ligga i framkant genom att utveckla nya produkter för att förenkla och effektivisera parkering, detta gör att vi anser oss vara ett nyfiket parkeringsbolag. Att vi arbetar proaktivt kommer till uttryck bland annat genom att arbeta med digital parkering – vi utvecklar nya produkter för att förenkla administration kring parkering och parkeringsövervakning. Vår attityd gentemot traditionella lösningar och normer inom parkering är att de känns otympliga och svårmanövrerade och vi vill ändra detta genom att utveckla digital parkering och parkeringsövervakning.

Intresserad av att anlita oss?