Vanliga frågor om parkering

 

Gatumark eller Tomtmark?
När du ska parkera kan du välja mellan att parkera på gatumark eller på tomtmark. När du parkerar på gatumark parkerar du oftast längs kommunens gator och torg. När du parkerar på annat än kommunens mark kallas det tomtmark. Vem som bevakar och förvaltar en tomtmark (ett parkeringshus eller annan parkeringsyta) där du parkerar går att utläsa från vägskyltar intill parkeringsytan där namn och kontaktuppgifter alltid skall finnas väl synliga.

Datumparkering
Datumparkering förekommer endast på gatumark. Datumparkering innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum.

Tappat bort kontrollavgiften?
Ingen fara -du kan lugnt vänta på påminnelsen. Det tillkommer inga extraavgifter och du kommer får all information du behöver som ocr-nr, plusgironr m.m.

Har parkeringsvakten betalt i förhållande till antalet utfärdade kontrollavgifter? 
-Nej! Alla vakter har fast månadslön eller timlön enligt kollektivavtal  och inkomsten är inte relaterad till antalet skrivna kontrollavgifter.

Parkerar du och skyltarna är översnöde?
Då är det upp till dig att sopa av/rengöra skylten. Vägmärken ska sättas upp och underhållas av den som beslutat att det t.ex. gäller parkeringsförbud. Kravet på underhåll innefattar rimligen inte att skyltarna vid varje tillfälle är fria från snö. Därför måste du förvissa dig om vilka villkor som gäller för parkeringen. Dvs eventuellt rengöra en översnöad skylt.
Svea Hovrätt 2008-12-05 (FT 3211-08)

Hur ska -tillstånd placeras för att vara giltigt!?
P-tillstånd ska placeras i nedre vänstra hörnet (sett från förarens perspektiv, se illustration för ytterligare beskrivning) och ID-nr ska gå att avläsas tydligt från utsidan.