Parkeringsautomat

Varför kan man inte betala med mynt i era automater?
En nyckelfaktor för oss är att digitalisera, effektivisera och miljöanpassa vår verksamhet. Detta medför att vi avvecklat möjligheten att betala med mynt.

Jag fick ingen parkeringsbiljett
Vi arbetar med ett egenutvecklat digitalt system där vi kontrollerar att betalning är gjord genom registreringsnumret på bilen. Detta medför att ingen biljett behöver läggas i bilen. Det finns möjlighet att få ett kvitto om detta behövs för redovisning eller liknande. Beroende på vilken modell parkeringsautomaten har går det att få kvittot utskrivet på ett papper eller att få det skickat till sin e-post.

Vad gör jag om en p-automat inte fungerar?
Det finns alltid alternativa betalsätt. Om en automat är sönder kan du använda telefonbetalningstjänsten Parkster, läs mer här. Utförlig information om Parkster och telefonparkering finns på området. Vid fel är du alltid välkommen att ringa oss på 0771 – 50 15 50.

Hur fungerar betalning med inmatning av registreringsnummer?
När du matar in ditt registreringsnummer i automaten och sedan betalar så syns ditt registreringsnummer i vakternas digitala arbetsplattform – detta betyder att ingen parkeringsbiljett behöver läggas i bilen.

Jag slog in fel registreringsnummer i automaten, hur gör jag?
Kontakta vår kundtjänst på 0771-50 15 50 så snart som möjligt så kan vi hjälpa dig.

Varför har ni inte betalautomater vid alla era parkeringar?
Vid flertalet av våra parkeringar har vi inga fysiska betalautomater, de betalalternativ som finns beror på uppdragsgivarens önskemål samt förutsättningarna på området.

 

Parkeringstillstånd

Vem ska jag vända mig till för att få p-tillstånd?
Vi har olika rutiner beroende på vilken parkering du vill ha parkeringstillstånd för. För att skaffa parkeringstillstånd vänder du dig i första hand till fastighetsägare, fastighetsförvaltare, hyresvärd eller det företag du arbetar för. Kan inte dem hjälpa dig vänder du dig till Västia Parkerings kundtjänst på 0771-50 15 50.

Parkeringstillstånd
Fysiskt parkeringstillstånd
Våra fysiska p-tillstånd har ett unikt ID-nummer som är digitalt inloggat i vårt egenutvecklade system Carpen. Att ha ett fysiskt kort innebär att tillståndet går att använda till flera bilar.

Parkeringstillstånd via reg.nr
Ett parkeringstillstånd inloggat med bilens registreringsnummer är kopplat till en specifik bil och kan därmed inte växlas mellan bilar.

Hyra parkering
På vissa parkeringar har ni möjlighet att hyra parkering månadsvis. Månadsparkering kan köpas på två sätt beroende på vart du befinner dig: via Parkster eller via kort i en betalautomat.

Våra månadsparkeringsar har en låg taxa. Att vi kan hålla denna låga taxa beror på att vi har månadsparkering i mån av plats. Detta innebär således att du inte är garanterad en parkeringsplats.

Hur lång uppsägningstid har jag?
Det beror på hur fastighetsägarens eller hyresvärdens avtal är utformat, vanligtvis brukar en uppsägningstid om 1 eller 3 månader föreligga. Om du har en månadsparkering vid mån av plats föreligger ingen uppsägningstid, utan parkeringstiden löper ut efter en månad och måste manuellt fyllas på.

 

Telefonparkering

Hur fungerar telefonparkering?
Vi samarbetar med tjänsten Parkster (www.parkster.se) vid telefonbetalningar. De alternativ som finns är betalning via sms, Parksterappen eller talsvar. Genom tjänsten betalar du endast för den tiden du faktiskt parkerar och du ges flexibilitet genom att kunna förlänga din parkeringstid även om du är långt ifrån bilen. Bättre kan det knappast bli!

Jag valde fel område i Parkster, hur gör jag?
Kontakta Parkster på 0775-33 30 30

Varför finns det så många betalappar?
Det är en konkurrensutsatt marknad och flera företag finns att välja vid telefonbetalning, detta medför också att det finns flera olika appar för telefonbetalning.

Kan ni samla telefonparkering i en app?
Då det är olika företag i en konkurrensutsatt marknad finns tyvärr inte möjlighet att samla alla under en app.

Jag slog in fel registreringsnummer i appen/sms, hur gör jag?
Kontakta Parkster på 0775 – 33 30 30

 

Övrigt

Jag har tappat bort kontrollavgiften
Om kontrollavgiften tappats bort eller om du sett den först när du satt dig i bilen och den blåst bort kommer det en påminnelse på posten inom någon vecka – inga exta avgifter tillkommer.

Jag har månadsparkering men det finns ingen ledig plats. Kan jag ställa mig någon annanstans och sedan skicka kvittot till er för återbetalning?
Om ni har månadsparkering erbjuder vi inga fasta platser utan erbjuder månadsparkering i mån av plats. Detta innebär att du inte är garanterad en parkeringsplats. Vi arbetar med att du som kund inte ska behöva stå utan plats på det område där ditt parkeringstillstånd gäller.

Blir jag ersatt om jag inte får en plats om jag har månadsparkering?
Nej

Varför har ni sagt upp min parkeringsplats?
Det kan bero på olika faktorer. Ibland blir arrendeavtal uppsagda och då kan vi inte längre tillhandahålla parkeringsplatser på den marken. Om detta scenario inträffar försöker vi i möjligaste mån erbjuda en parkering på annan plats.

Vart kan jag ta reda på vad de olika skyltarna betyder?
All information du söker finns på transportstyrelsens hemsida. Där finns förklarande text till alla skyltar du kan stöta på ute på vägarna. Läs om de olika skyltarna här.

Har ni parkeringsplatser för laddbilar?
Några av våra parkeringar har platser avsedda för elbil med laddpunkter. Vi kommer under 2018 att göra en satsning och installera fler laddplatser.

Får parkeringsvakterna provision per utfärdad kontrollavgift?
Nej. Vi arbetar med fast månadslön eller timlön enligt kollektivavtal.