Angående kontrollavgift

Om du har parkerat fel eller inte betalat rätt taxa på någon av de parkeringar som vi bevakar, kan du få en gul lapp med en kontrollavgift, i folkmun även kallad parkeringsbot.

Beloppen varierar mellan olika parkeringar beroende på kommunens felparkeringsavgift och vilket typ av överträdelse som gjorts.

Kontrollavgifter utfärdas för att parkeringsbestämmelserna ska efterföljas av alla så att vi kan bidra till en trafiksäker och framkomlig miljö för våra kunder, för dig som parkerar och för vårt samhälle i stort.

 

 

If you have parked wrong or not paid the correct rate at one of the parking lots that we monitor, you can get a yellow note, popularly also called parking ticket.

The amounts vary from parking lots, depending on the citys tax for parking fines and what type of offense made.

Inspection fees are issued so parking regulations are followed by all so that we can contribute to a safe and accessible environment for our customers, for those who park and our society at large.