Bevakning och reglering

För att upprätthålla en väl fungerande parkeringsyta som håller hög tillgänglighet erbjuder vi anpassade lösningar inom bevakning och reglering. Vi tillhandahåller digitala tjänster för enklare och effektivare administrering av parkeringstillstånd – detta minimerar fel och effektiviserar arbetsprocessen i alla led. Då bevakning sker i realtid via vår digitala plattform Carpen har ni möjlighet att pausa bevakningen på ert område så inga kontrollavgifter sätts.

Vi erbjuder:
Bevakning dygnet runt, året runt
Digital bevakning
Enkel administrering

Bevakning och reglering