Fordonsflytt

Vi ombesörjer fordonsflytt på ert område om ni önskar flytta ett fordon när ägaren inte gör det efter uppmaning. Genom vår upparbetade kontakt med kommuner vi är verksamma i säkerställer vi att fordonsflytten sker snabbt och smidigt.

Fordonsflytt