Installation och montering

Vi kan sköta installation och montering av parkeringstjänster och produkter som en integrerad del av ett större samarbete eller som separata tjänster.

Produkter:

Digital p-liggare

Med vår digitala p-liggare säkerställs att det verkligen är dina kunder som nyttjar din parkeringsyta, vilket skapar tillgänglighet och kundnöjdhet.

P-automater med reg.nr inmatning
Våra nya p-automater är digitala och drivs med solceller. Genom att använda inmatning av bilens registreringsnummer vid betalning behöver ingen parkeringsbiljett läggas i bilen.

Telefonparkering


Smidig check-in, check-out lösning som gör att du endast betalar för den tid du faktiskt parkerar. Vi samarbetar med Parkster vid telefonparkeringar.

Installation och montering