Västia Parkering - Ditt personliga parkeringsbolag med fokus på digitala verktyg

Vi är ett parkeringsbolag som hjälper företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med innovativa och digitala parkeringslösningar med fokus på situationsanpassning för att just Er parkeringssituation skall fungera. Vi arrenderar även ytor från kommuner och och fastighetsägare och driftar parkering i egen regi.

Varför byta till digitala tjänster inom parkering?

Digitala parkeringslösningar ger överlägsen kontroll och ökad trygghet jämfört med traditionella analoga register och system.

Västia Parkering - Ditt personliga parkeringsbolag med fokus på digitala verktyg

Vårt uppdrag

Vi arbetar med både förvaltning av våra kunders parkeringar men vi har även mark som vi nyttjar till parkering. Vi erbjuder främst parkering i Göteborg och det är också här vi är mest verksamma i vår parkeringsbevakning.

När vi får en ny parkering där vi ska utföra parkeringsövervakning ser vi alltid till ytans förutsättningar för att det ska vara enkelt för parkören att veta vad som gäller på platsen. Vi ser över hur särskilda regleringar ska placeras på bästa sätt, till exempel för att förenkla för rörelsehindrade och barnfamiljer. Vi säkerställer att skyltning blir korrekt och tydlig, och vi ser över placering av parkeringsautomater för att skapa ett bra flöde och för att göra det så säkert som möjligt på parkeringen.

Att arbeta digitalt är ett nyckelord för oss och vi fokuserar på digital parkering och på digitala parkeringslösningar. Att arbeta på detta sätt gör att i kan hålla en hög kvalitét i det arbete vi utför och det gör att fel och irritation minskar.

Ett nyfiket och digitalt parkeringsbolag i Göteborg

Vi fokuserar på framtiden och frågar oss hur parkering kommer utvecklas i takt med att ny teknik lanseras. Vi tycker parkering är roligt och vill alltid ligga i framkant genom att utveckla nya produkter för att förenkla och effektivisera parkering, detta gör att vi anser oss vara ett nyfiket parkeringsbolag. Att vi arbetar proaktivt kommer till uttryck bland annat genom att arbeta med digital parkering – vi utvecklar nya produkter för att förenkla administration kring parkering och parkeringsövervakning. Vår attityd gentemot traditionella lösningar och normer inom parkering är att de känns otympliga och svårmanövrerade och vi vill ändra detta genom att utveckla digital parkering och parkeringsövervakning.