VD-ord 2019

Tid för uppbyggnad och reflektion skapar krafttag inför 2019

2018 var ett spännande år där fokus låg på att bygga upp kapital samt arbeta internt för att bygga säkra rutiner inför kommande utvecklingsarbete.
I takt med att staden förändras och förtätas så ökar behovet av tillgänglighet samt att använda befintliga ytor mer effektivt – där försöker vi leda utvecklingen med nya smarta lösningar inom parkeringsbranschen.

FOKUS PÅ MILJÖ

Miljö och hållbarhetsfrågor är något vi har arbetat mycket med och vi strävar hela tiden mot att minska vår miljöpåverkan. Under 2018 resulterade det bl.a. i att vi har bytt ut fossilbränsledrivna fordon mot elhybrider samt rena elbilar – ett beslut som mottagits positivt bland personalen såväl som hos kunder.

I linje med vår övriga digitalisering har vi har fortsatt vårt arbete med att byta ut traditionella parkeringsautomater till digitala, solcellsdrivna parkeringsautomater med regnr-inmatning. Detta har medfört att vi idag nästan uteslutande kontrollerar erlagd betalning via reg.nr och därmed har uteslutit användning av p-biljetter. Våra parkeringsautomater tar dessutom endast kort som betalmedel (snart även swish). Detta har medfört att vi inte behöver tömma automaterna på mynt, vilket ligger i linje med vårt arbete att minska vår påverkan på miljön. Vi installerar även i större utsträckning telefonparkering vilket gör att vi kan minska samt även ibland helt utesluta installation av parkeringsautomater.

UTVECKLINGSARBETE FÖR EFFEKTIV PARKERINGSÖVERVAKNING

Sedan några år tillbaka vilar hela vår verksamhet på vårt egenutvecklade digitala verktyg Carpen Parking Systems. Det är en digital plattform som bl.a. medför att vi kan hålla hög kvalitét på utfärdade kontrollavgifter genom att vi säkerställer att vakterna alltid har tillgång till uppdaterad och korrekt information gällande våra uppdrag m.m. Genom vår egenutvecklade digitala p-liggare, som är en modul i Carpen, så kan vi även säkerställa att rätt personer nyttjar parkeringsplatser avsedda för verksamheters besökare. Under 2018 har vi fortsatt att utveckla plattformen genom analys av funktioner och användarvänlighet. Under våren 2019 har vi påbörjat arbetet med prototypen av carpen 2.0, och snart inleder vi ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna skapa ett än mer användarvänligt, enkelt och effektivt verktyg som förenklar såväl vår som våra kunders vardag. Vår förhoppning är att kunna lansera Carpen 2.0 under hösten 2019.

Det är en spännande tid där stora förändringar sker både i infrastruktur såväl som i parkeringsbranschen. I en tid då omfattande byggprojekt pågår och mindre yta finns tillgänglig för parkering kommer parkeringsbolagens betydelse öka och vårt uppdrag att skapa tillgänglighet och flöden blir allt viktigare.

KORT OM VÄSTIA PARKERING

Vi är ett parkeringsbolag som etablerades 2000. Det har varit en spännande resa från analoga produkter och arbetssätt till digitalisering, effektivisering och ökad kvalité i verksamheten. Vår vision är att vara ett innovativt parkeringsbolag som leder utvecklingen inom branschen och som skapar mervärde för såväl parkörer som våra uppdragsgivare.

Denis Andersson, VD

Referens Wikowia

Västia Parkering är ett parkeringsbolag som arbetar med förvaltning av markytor avsedda för parkering. För att du ska få en känsla för vad vi gör och hur vi kan hjälpa dig frågade vi vår uppdragsgivare Wikowia om hur de upplever samarbetet oss emellan.

 

Läs om vad de har att säga här!

Partnermässa med BK Häcken

Podie_BK_Hacken_Partnermassa

Torsdag den 9 Maj var vi på partnermässa med BK Häcken.

Vi hade väldigt roligt och det var givande att så många kom och besökte oss. Det är en riktigt härlig laganda på de tillställningar BK Häcken anordnar – något som gör oss till väldigt stolta sponsorer!

Under mässan anordnade vi en tävling och vi kommer inom kort avslöja vinnaren, så håll utkik!

Städning och målning

Vi kommer piffa upp utseendet på tre av våra parkeringsytor mellan 15-17 Maj. Berörda ytor är:

Gamla Tuvevägen 21-23
Kattfotsgatan
Maskrosgatan

Arbetet som kommer utföras är städning och målning av parkeringsrutor. Går allt som planerat är arbetet färdigt eftermiddagen 15 Maj. I händelse av regn, icke flyttade fordon eller liknande kan arbetet komma att fördröjas t.o.m. 17 Maj.

Felaktigt inmatat registreringsnummer

Ditt ansvar som parkör – felaktigt inmatat registreringsnummer vid telefonparkering eller parkeringsautomat

Många parkeringar har idag digitala alternativ vid betalning där du som parkör anger ditt fordons registreringsnummer i samband med betalning. Detta kan göras dels via telefon – som sms eller i en app – eller i en parkeringsautomat. Du som har erlagt betalning för en parkering ansvarar för att registreringsnumret blir korrekt inskrivet.

Om en betalning erlagts där registreringsnumret blivit felaktigt, antingen genom att vara inkomplett eller om siffror/bokstäver blivit utbytta eller omvända har du som parkör betalningsskyldighet om du erhåller en kontrollavgift. Detta för att vi som parkeringsbolag inte kan knyta betalningen till det fordon som stått uppställt på en mark vi utför parkeringsbevakning på.

Vid stockholms tingsrätt avgjordes 2018-09-13 en ostridighet mellan en parkör (käranden) och ett parkeringsbolag (svaranden). Ärendet behandlar ett fall där käranden har stått uppställd på en yta avsedd för parkering där svaranden utför parkeringsbevakning. Käranden har vid parkeringstillfället betalat via sms. För att en betalning via sms ska vara giltig behöver följande information anges: zonkod, registreringsnummer och personnummer. Ex: 3000 AAA000 9110021234

Vid tillfälle kärande har betalat har man angivit AAA istället för AAA000 som registreringsnummer och då erhållit en kontrollavgift med anledning att avgift ej erlagd.

I domen tas omständigheter upp om hur tidigare fall tolkats, då från kontrollavgiftslagen, där man drar liknelsen om att parkeringsbolag har rätt att ta ut kontrollavgift om en parkeringsbiljett hamnat på fordonets golv. Detta för att man vid kontrolltillfället inte kunnat styrka att betalning erlagts. Denna typen av händelser ligger utom parkeringsbolagets kontroll och du som parkör ansvarar för att det tydligt framgår att betalning erlagts för just det fordon som står uppställt vid kontrolltillfället. Att ett felaktigt registreringsnummer angivits bedömer man ligger utom parkeringsbolagets kontroll och att parkeringsbolag därför har rätt att ta ut en kontrollavgift. Parkeringsbolaget är inte heller skyldiga att återbetala en felaktig betalning enligt lagmotiv.

 

Ni kan läsa domen i sin helhet genom att öppna detta dokument (öppnas i nytt fönster): Dom vid Stockholms Tingsrätt

Överlämnande av Number 3 Classic Silver

Under matchen mellan BK Häcken – Djurgården den 12 augusti 2018 höll vi en tävling under vårt matchvärdeskap.

Det var högt tryck vid podiet och många som ville vinna en klocka från Number 3 – vi drog en vinnare… Den som svarade närmst på utslagsfrågan ”Hur många tillstånd (totalt) är inloggade i Carpen?” var Rolf Lossius. Stort grattis Rolf! (mer …)

Vi har intervjuat vår VD!

Vi tänkte att det kunde vara roligt att få veta lite mer om hur det är att arbeta inom parkeringsbranschen. Och hur kommer det sig egentligen att det startades just ett parkeringsbolag? Ni kan läsa intervjun här!

Matchvärd BK Häcken – Djurgården 2018-08-12

matchvärd för bk häcken mot djurgårdenVi på Västia Parkering hade glädjen att vara matchvärdar när BK Häcken spelade mot Djurgården 2018-08-12 vilket blev en legendarisk match med 5-0! Stämningen under matchen var till en början lågmäld men vi kom igång ordentligt när det gått några minuter in i matchen. BK Häcken hade ett koordinerat spelsätt och lagsamarbetet var en fröjd att uppleva. Glädjen på plan och på läktaren när mål gjordes fick alla att hoppa och (mer …)