Information om drift på områden

Här lägger vi ut information om arbeten på våra områden som påverkar dig som parkör. Det kan röra sig om städarbeten, områden som ska avvecklas och annat som kan vara bra att känna till.

  • Städning Gamla Tuvevägen, Kattfotsgatan och Maskrosgatan
    Onsdagen 15 Maj kommer ovan parkeringsytor stängas av för städning och målning av parkeringsrutor. Reservdagar är 16 och 17 Maj i de fall fordon fortfarande står på ytorna eller annat som hindrar vårt arbete.