Det beror på hur fastighetsägarens eller hyresvärdens avtal är utformat, vanligtvis brukar en uppsägningstid om 1 eller 3 månader föreligga. Uppsägningstiden står i ditt avtal. Om du har en månadsparkering vid mån av plats föreligger ingen uppsägningstid, utan parkeringstiden löper ut efter en månad och måste manuellt fyllas på. Dessa månadsparkeringar kräver inget avtal utan köp genomförs i appen Parkster.

 

<< Tillbaka till samlingssidan