Vi har intervjuat vår VD!

Varför startades ett parkeringsbolag? Hur arbetar ni idag? Hur är parkeringsbranschen? Ja – vi kände att det kunde vara roligt att veta lite mer om vem det är som står bakom Västia Parkering och hur det är att driva ett parkeringsbolag. Så vi fixade ihop lite frågor till Denis och nedan presenteras svaren!

Vad var tanken när Västia Parkering startades 2000?

Det var min halvbror som startade bolaget år 2000 och jag tog över bolaget år 2002. Att det blev just ett parkeringsbolag som startades var en slump, men jag är väldigt glad över det då parkering är väldigt roligt.

 

Hur vill du beskriva Västia Parkering idag?

Vi har kommit väldigt långt sedan starten år 2000. Idag arbetar vi helt digitalt och det är ett fantastiskt team som gör Västia Parkering till den verksamhet det är. Vi arbetar internt med ledorden lugn, samarbete, kvalitet och gemenskap vilket genomsyrar verksamheten och gör att vi kan leverera service på ett professionellt och engagerat sätt.

 

Parkeringsbranschen kan vara utmanande, vad ser du som den största utmaningen i verksamheten?

Jag har en vision om att ändra synen på parkeringsverksamhet och på yrket som parkeringsvakt. Det skulle jag säga är den största utmaningen. Vi arbetar hela tiden för att ändra den negativa synen på parkering och parkeringsvakter till något neutralt i första hand. Målet är såklart att det ska finnas en positiv syn på det vi gör och på dem som arbetar ute på fältet.

Vad tror du kommer hända inom parkeringsbranschen framöver?

Branschen kommer, som alla branscher, bli mer digital. Inom 20 år tror jag inte vi kommer ha några traditionella parkeringsautomater kvar. Dessa kommer vara ersatta med telefonparkering och andra digitala verktyg för parkeringsbetalning, parkeringsadministration och tillstånd. Detta är en utveckling jag ser väldigt positivt på då traditionella parkeringsautomater är mer krävande för miljön med serviceunderhåll, materialet och tömning av mynt. Det förenklar också vårt arbete då vi nu kontrollerar ett fordons registreringsnummer för att se om parkeringsavgiften erlagts för ett fordon, istället för att kontrollera en lapp i rutan. Det gör att vi kan hålla våra kostnader nere, vilket även gör parkeringen billigare.

 

Vad har du för mål för verksamheten?

Att vara helt digitala och att arbeta på ett miljövänligt sätt. Vi är idag digitala så nu ligger fokus på att utveckla vår digitala parkeringsplattform ytterligare. Vårt största fokus ligger dock på miljön idag. Eftersom parkeringsvakterna kör väldigt mycket har vi valt under 2018 att börja arbeta med miljöfordon för att minska vår miljöpåverkan. Vi har idag två elfordon och två elhybrider. Att arbeta med miljöfordon har mottagits mycket positivt av vakterna och övriga i verksamheten. Vi har också som mål att erbjuda en finansieringslösning av laddstolpar kombinerat med parkeringsbevakning vilket vi ser fram emot att börja erbjuda inom kort.


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vastiapa/public_html/wp-content/themes/vastia/parts/modules/layout/contact_information.php on line 19