Anlita oss - undvika parkeringsproblem!

Problem på parkeringen kan yttra sig på olika sätt – fordon kan parkera på förhyrda platser, parkera så att de blockerar utfarter eller ställa sig så att direkt fara uppstår. För att undvika ovanstående parkeringsproblem kan det vara bra att anlita ett parkeringsbolag som kan hålla efter en parkeringsyta genom att utfärda kontrollavgifter (parkeringsböter) för de fordon som parkerar mot gällande regler som bestämts av markägare/förvaltare.

Såhär hjälper vi dig att undvika parkeringsproblem:

– Vi säkerställer en korrekt och tydlig skyltning
– Vi utfärdar kontrollavgifter (parkeringsbot) till fordon som bryter mot gällande reglering
– Genom digital administration säkerställs vilka fordon som har rätt att parkera på en viss plats
– Ombesörja flytt av fordon
– Vara behjälpliga vid upplägg av en ny parkering för att få ett bra flöde
– Installera parkeringsautomat (främst telefonparkering) vid avgiftsbelagd parkering

Du kan läsa mer om hur vi arbetar under tjänster och om oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig få bukt med felparkeringar!