En nyckelfaktor för oss är att digitalisera, effektivisera och miljöanpassa vår verksamhet. Detta medför att vi avvecklat möjligheten att betala med mynt i våra parkeringsautomater.

Möjligheten att betala med mynt i p-automater innebär mycket arbete som belastar miljön då parkeringsautomaterna ofta behöver tömmas. I och med att automaterna regelbundet behöver tömmas hade också parkeringsavgiften varit högre än idag för att täcka upp för kostnaden. Vi har därför valt att ta bort denna funktion då det i slutändan gynnar alla parter. Ni får parkera billigare och miljön besparas. Dessutom kan vi fokusera mera på att ta fram nya lösningar för att kunna förbättra branschen och parkeringsupplevelsen för er.

 

<< Tillbaka till samlingssidan