Överklaga/bestrida kontrollavgift

Har du fått en parkeringsbot som du känner är felaktigt utfärdad? Då kan du välja att bestrida eller överklaga kontrollavgiften.

Kontrollera följande information:
taxa-kontrollavgift-parkeringsbot-pbot-p-bot-appeal-parking-ticket-parking-fine-vastia-parkering1. Har vakten som utfärdat kontrollavgiften angett rätt registreringsnummer på bilen?
– Ibland blir registreringsnumret felaktigt inmatat i vakternas bevakningsenhet och då kan du felaktigt ha erhållit en parkeringsbot. Vi arbetar hela tiden för att detta inte ska inträffa och arbetar på att ta fram ett scanningsverktyg så att vakten kan scanna fordonets registreringsnummer för att öka säkerheten att bevakning/kontroll av betalning göras på rätt fordon. Det kan också hända vid handskrivna kontrollavgifter att en handstil är svårläst för avläsningscentralen och att den då misstolkar en bokstav eller siffra.

2. Vilken område/gatuadress står det att bilen har befunnit sig på?
– Om det är en adress på kontrollavgiften som du inte varit på kan du överklaga parkeringsboten. Då kan det hända att vakten bevakat på fel område.

Ibland blir det fel i bevakningen och då är det inga problem att få en kontrollavgift borttagen. Vi arbetar hela tiden för att kvalitetssäkra parkeringsbevakningen för att detta inte ska hända och vi håller en tydlig dialog i företaget och tar åt oss av feedback för att kunna utveckla arbetet och för att undvika fel.

Bra att veta för dig som överklagar:
– Vi har bilder på alla fordon som får kontrollavgift. Vi kan därför se om parkeringsbiljett/tillstånd saknats eller varit dolt. Vi kan också se vart ett fordon har parkerat.
– Vi på Västia Parkering hanterar inte bestridanden utan vi hänvisar till vår samarbetspartner HOJAB för dessa ärenden.

Överklaga din kontrollavgfit

Önskar du bestrida kontrollavgiften kan du göra det genom detta formulär eller kontakta HOJAB.