Bevakning och reglering

För att upprätthålla en väl fungerande parkeringsyta som håller hög tillgänglighet erbjuder vi anpassade lösningar inom parkeringsbevakning och reglering. Vi tillhandahåller digitala tjänster för enklare och effektivare administrering av parkeringstillstånd – detta minimerar fel och effektiviserar arbetsprocessen i alla led. Då bevakning sker i realtid via vår digitala plattform Carpen har ni bland annat möjlighet att pausa bevakningen på ert område så inga kontrollavgifter utfärdas.

Vi erbjuder:
Parkeringsbevakning dygnet runt, året runt
Digital bevakning
Enkel administrering

Bevakning och reglering

Varför parkeringsbevakning?

Parkeringsbolagens funktion i vårt samhälle är att säkerställa ett trafiksäkert flöde i staden samt för att skapa en rullians av de parkeringsplatser som finns, så att fler kan nyttja dem. Vi ser till att regler efterföljs och att dina besökare eller den med rätt behörighet nyttjar din parkeringsyta. Parkeringsbevakning är viktigt då det gör det lättare att avgöra om ett fordon behöver forslas bort (om det är ett skrotfordon), och att de som betalar för sin förhyra parkeringsplats har denna tillgänglig. Att upptäcka att ens förhyrda plats har lånats av någon annan kan minst sagt vara frustrerande.

Förutom ovanstående skäl för parkeringsövervakning får du också en ekonomi i din parkering. både från kontrollavgifter och från avgiftsparkering. Vi hjälper också till att hålla ett öga på din parkering och säger till och föreslår förbättringsåtgärder vid nedskräpning, behov av linjemålning, vandalism med mera.

Det finns många fördelar! Är du intresserad? – Tveka inte att kontakta oss genom att använda formuläret nedan eller att slå oss en signal.

Installation och montering

Behöver ni hjälp med skyltning eller montering? Läs mer!

Underhåll och förvaltning

Vi hjälper till med underhåll av er parkering Läs mer!

Entreprenad och projektering

Vi hjälper er ta fram ett upplägg för ert område! Läs mer!

Fordonsflytt

Vi kan hjälpa er att ombesörja fordonsflytt Läs mer!