Entreprenad och projektering

Vill du anlägga/bygga parkering?
– Vi hjälper dig!

Vi är gärna med från start och planerar hur er parkering ska se ut och förvaltas för att ge den bästa totalekonomin så ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Placering av P-automat

Om ni önskar anlägga en avgiftsparkering går vi igenom aktuellt område för att placera parkeringsautomater/telefonparkeringsautomater på ett sådant sätt att de är lätta att se och nå.

Linjemålning

Önskas linjemarkering för att förtydliga för bilisterna hur man får parkera kan vi ombesörja för linjemålning av parkeringsrutor alternativt linjemålning om rådande parkeringsförbud eller andra riktlinjer.

Prissättning

Prissättning är avgörande för vart en parkör väljer att stå beroende på beläggningen inom ett område. Vi hjälper dig att göra en analys av området för att sätta rätt taxa och skapa den bästa totalekonomin utifrån era förutsättningar.

Skyltning

En korrekt skyltning är en förutsättning för att göra det tydligt för parkören vilka villkor som gäller, det är också en förutsättning för att få utfärda kontrollavgift på ett område. Vi hjälper dig ta fram skyltar för ditt område enligt gällande regelverk.

Entreprenad och projektering

Bevakning och reglering

Har ni felparkerade bilar på er parkeringsplats? Läs mer!

Installation och montering

Behöver ni hjälp med skyltning eller montering? Läs mer!

Underhåll och förvaltning

Vi hjälper till med underhåll av er parkering Läs mer!

Fordonsflytt

Vi kan hjälpa er att ombesörja fordonsflytt Läs mer!