Underhåll och förvaltning

För att Ni skall ha hög tillgänglighet och nöjda parkörer ansvarar vi för att ni alltid har en representativ parkering. Detta innebär att parkeringen ska vara korrekt skyltad, tekniskt fungerande och visuellt inbjudande.

Vandalism
Ibland blir skyltar eller parkeringsautomater vandaliserade vilket kan resultera i att parkörer inte har möjlighet att kontrollera vad som gäller på ett område. Vi säkerställer att skyltar är hela och fria från klotter. När informationen är otydlig kan detta resultera felparkeringar och i inkomstförlust från avgiftsparkering eller att kontrollavgift inte kan utfärdas. Vi hjälper till att hålla parkeringsytan ren.

Omgivning
Vi hjälper dig att hålla din parkeringsyta representativ. Vi underhåller grönområden, klippning av träd och buskar för att skyltar ska synas, grusläggning och städning.

Har ni en grusplan som parkeringsplats behöver denna underhållas för att undvika att gropar bildas.

För att skyltar skall synas behöver eventuella träd och buskar klippas och övriga grönområden behöver underhållas för att ge ett inbjudande intryck.

Underhåll och förvaltning

Bevakning och reglering

Har ni felparkerade bilar på er parkeringsplats? Läs mer!

Installation och montering

Behöver ni hjälp med skyltning eller montering? Läs mer!

Entreprenad och projektering

Vi hjälper er ta fram ett upplägg för ert område! Läs mer!

Fordonsflytt

Vi kan hjälpa er att ombesörja fordonsflytt Läs mer!