Referens Wikowia

Västia Parkering är ett parkeringsbolag som arbetar med förvaltning av markytor avsedda för parkering. För att du ska få en känsla för vad vi gör och hur vi kan hjälpa dig frågade vi vår uppdragsgivare Wikowia om hur de upplever samarbetet oss emellan, läs om vad de har att säga nedan!

 

Av vilken/vilka anledningar har ni valt att ha parkeringsbevakning och varför har man valt att arbeta med just Västia Parkering?

Vi har parkeringsbevakning på våra områden då vi har begränsat med parkeringsplatser. Platserna vi har ska nyttjas av våra hyresgäster vilket inte blir fallet om vi ej har parkeringsbevakning. Behovet av parkeringsplatser är överlag stort och vi ser ett allt större behov av att reglera och bevaka våra ytor.

Att vi valde Västia Parkering berodde på att bolaget som tidigare förvaltade Wikowias fastigheter hade samarbetat med Västia sedan 2009.

Då Wikowia 2013 beslutade sig för att ha fastighetsförvaltningen i egen regi, allt flöt på smidigt och servicenivån hos Västia Parkering var hög, såg vi ingen anledning till att byta leverantör.

Hur upplever ni att ni blir hjälpta av Västia Parkering?

De ser till att ingen parkerar olovligt på våra områden vilket underlättar för våra hyresgäster, och deras besökare, att hitta parkering. Det är heller aldrig några problem att makulera parkeringsböter som blivit felaktiga. Tvärt emot ryktet som andra parkeringsbolag har när det gäller att makulera böter som blivit felaktiga, ex. när en person som har tillstånd och tillfälligt har lånebil, men har glömt att lägga tillståndet i lånebilen. Där gör vakten sitt jobb och utfärdar en kontrollavgift, och vi har sedan valmöjligheten att få den avskriven. Personalen är serviceminded.

Skulle ni rekommendera Västia Parkering till andra aktörer och på vilka grunder?

Vi rekommenderar Västia Parkering på grund av deras höga servicenivå!

Anette Zannoun, ekonomi/kundservice på Wikowia