VD-ord 2019

Tid för uppbyggnad och reflektion skapar krafttag inför 2019

2018 var ett spännande år där fokus låg på att bygga upp kapital samt arbeta internt för att bygga säkra rutiner inför kommande utvecklingsarbete.
I takt med att staden förändras och förtätas så ökar behovet av tillgänglighet samt att använda befintliga ytor mer effektivt – där försöker vi leda utvecklingen med nya smarta lösningar inom parkeringsbranschen.

FOKUS PÅ MILJÖ

Miljö och hållbarhetsfrågor är något vi har arbetat mycket med och vi strävar hela tiden mot att minska vår miljöpåverkan. Under 2018 resulterade det bl.a. i att vi har bytt ut fossilbränsledrivna fordon mot elhybrider samt rena elbilar – ett beslut som mottagits positivt bland personalen såväl som hos kunder.

I linje med vår övriga digitalisering har vi har fortsatt vårt arbete med att byta ut traditionella parkeringsautomater till digitala, solcellsdrivna parkeringsautomater med regnr-inmatning. Detta har medfört att vi idag nästan uteslutande kontrollerar erlagd betalning via reg.nr och därmed har uteslutit användning av p-biljetter. Våra parkeringsautomater tar dessutom endast kort som betalmedel (snart även swish). Detta har medfört att vi inte behöver tömma automaterna på mynt, vilket ligger i linje med vårt arbete att minska vår påverkan på miljön. Vi installerar även i större utsträckning telefonparkering vilket gör att vi kan minska samt även ibland helt utesluta installation av parkeringsautomater.

UTVECKLINGSARBETE FÖR EFFEKTIV PARKERINGSÖVERVAKNING

Sedan några år tillbaka vilar hela vår verksamhet på vårt egenutvecklade digitala verktyg Carpen Parking Systems. Det är en digital plattform som bl.a. medför att vi kan hålla hög kvalitét på utfärdade kontrollavgifter genom att vi säkerställer att vakterna alltid har tillgång till uppdaterad och korrekt information gällande våra uppdrag m.m. Genom vår egenutvecklade digitala p-liggare, som är en modul i Carpen, så kan vi även säkerställa att rätt personer nyttjar parkeringsplatser avsedda för verksamheters besökare. Under 2018 har vi fortsatt att utveckla plattformen genom analys av funktioner och användarvänlighet. Under våren 2019 har vi påbörjat arbetet med prototypen av carpen 2.0, och snart inleder vi ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna skapa ett än mer användarvänligt, enkelt och effektivt verktyg som förenklar såväl vår som våra kunders vardag. Vår förhoppning är att kunna lansera Carpen 2.0 under hösten 2019.

Det är en spännande tid där stora förändringar sker både i infrastruktur såväl som i parkeringsbranschen. I en tid då omfattande byggprojekt pågår och mindre yta finns tillgänglig för parkering kommer parkeringsbolagens betydelse öka och vårt uppdrag att skapa tillgänglighet och flöden blir allt viktigare.

KORT OM VÄSTIA PARKERING

Vi är ett parkeringsbolag som etablerades 2000. Det har varit en spännande resa från analoga produkter och arbetssätt till digitalisering, effektivisering och ökad kvalité i verksamheten. Vår vision är att vara ett innovativt parkeringsbolag som leder utvecklingen inom branschen och som skapar mervärde för såväl parkörer som våra uppdragsgivare.

Denis Andersson, VD