Städning och målning

Vi kommer piffa upp utseendet på tre av våra parkeringsytor mellan 15-17 Maj. Berörda ytor är:

Gamla Tuvevägen 21-23
Kattfotsgatan
Maskrosgatan

Arbetet som kommer utföras är städning och målning av parkeringsrutor. Går allt som planerat är arbetet färdigt eftermiddagen 15 Maj. I händelse av regn, icke flyttade fordon eller liknande kan arbetet komma att fördröjas t.o.m. 17 Maj.