Felaktigt inmatat registreringsnummer

Ditt ansvar som parkör – felaktigt inmatat registreringsnummer vid telefonparkering eller parkeringsautomat

Många parkeringar har idag digitala alternativ vid betalning där du som parkör anger ditt fordons registreringsnummer i samband med betalning. Detta kan göras dels via telefon – som sms eller i en app – eller i en parkeringsautomat. Du som har erlagt betalning för en parkering ansvarar för att registreringsnumret blir korrekt inskrivet.

Om en betalning erlagts där registreringsnumret blivit felaktigt, antingen genom att vara inkomplett eller om siffror/bokstäver blivit utbytta eller omvända har du som parkör betalningsskyldighet om du erhåller en kontrollavgift. Detta för att vi som parkeringsbolag inte kan knyta betalningen till det fordon som stått uppställt på en mark vi utför parkeringsbevakning på.

Vid stockholms tingsrätt avgjordes 2018-09-13 en ostridighet mellan en parkör (käranden) och ett parkeringsbolag (svaranden). Ärendet behandlar ett fall där käranden har stått uppställd på en yta avsedd för parkering där svaranden utför parkeringsbevakning. Käranden har vid parkeringstillfället betalat via sms. För att en betalning via sms ska vara giltig behöver följande information anges: zonkod, registreringsnummer och personnummer. Ex: 3000 AAA000 9110021234

Vid tillfälle kärande har betalat har man angivit AAA istället för AAA000 som registreringsnummer och då erhållit en kontrollavgift med anledning att avgift ej erlagd.

I domen tas omständigheter upp om hur tidigare fall tolkats, då från kontrollavgiftslagen, där man drar liknelsen om att parkeringsbolag har rätt att ta ut kontrollavgift om en parkeringsbiljett hamnat på fordonets golv. Detta för att man vid kontrolltillfället inte kunnat styrka att betalning erlagts. Denna typen av händelser ligger utom parkeringsbolagets kontroll och du som parkör ansvarar för att det tydligt framgår att betalning erlagts för just det fordon som står uppställt vid kontrolltillfället. Att ett felaktigt registreringsnummer angivits bedömer man ligger utom parkeringsbolagets kontroll och att parkeringsbolag därför har rätt att ta ut en kontrollavgift. Parkeringsbolaget är inte heller skyldiga att återbetala en felaktig betalning enligt lagmotiv.

 

Ni kan läsa domen i sin helhet genom att öppna detta dokument (öppnas i nytt fönster): Dom vid Stockholms Tingsrätt