Höjning av felparkeringsavgifter på allmän platsmark i Göteborgs kommun

Under torsdagen den 17 maj röstades kommunfullmäktiges förslag om en höjning av felparkeringsavgifter (parkeringsbot/kontrollavgift) i Göteborgs kommun igenom. Höjningen av felparkeringsavgifter kommer träda i kraft i månadsskiftet om två månader. Detta innebär att beloppen för en parkeringsbot kommer öka.

Felparkeringsavgifter

Beloppen för en parkeringsbot kommer fr.o.m 1 augusti vara följande:

– 1 100 kr vid allvarliga felparkeringar, t.ex. plats för rörelsehindrade
– 1 100 kr för trafikfarliga, hindrande felparkeringar t.ex. för det råder förbud att stanna på platsen
– 850 kr för trafikstörande parkering, t.ex. om bilen ställs där det är förbud att parkera och,
– 600 kr för mindre trafikstörande felparkeringar, t.ex. om avgift inte är betald eller om tillåten parkeringstid överskridits

Vi hoppas att korrigeringen av felparkeringsavgifterna kommer minska antalet felparkeringar genom att en extra kontroll görs av ett område innan man parkerar.