Så här läser du parkeringsskylten

Ibland kan skyltningen av en parkering vara något svårtydd om man inte är insatt i hur det fungerar, därför kommer här en genomgång av hur några skyltpaket ska tydas.

Parkeringsregler

Att man väljer att göra en reglering av en parkeringsplats kan ha många orsaker. Ofta behöver man skapa en rullians av tillgängliga parkeringsplatser så att så många som möjligt ska kunna nyttja en parkeringsplats. Utan reglering skulle vissa parkeringar vara fullbelagda dygnet runt och detta skulle innebära att många som ska göra ärenden inte kommer kunna få en plats. Nedan följer tre olika skyltpaket och hur de ska tolkas.

Avgift med tidsbegränsning

parkering-tillaten-tva-timmar-mot-avgift-sahar-laser.du-parkeringsskylten-parkeringsreglering

Här får du parkera två timmar mot avgift. Du får med andra ord inte stå längre än två timmar även om du betalar för längre parkeringstid.
Att man väljer att göra en parkeringsreglering som följande är ofta då parkeringen är populär med mycket butiker i närheten eller liknande och
man vill därför att så många som möjligt ska kunna nyttja parkeringen för att kunna utföra sina ärenden.

 

 

Parkeringsskylt för avsedd fordonstyp

parkering-elbil-visst-fordonsslag

Här får du som har en elbil parkera. Har du inte en elbil riskerar du att få en kontrollavgift om du parkerar här.

 

 

 

 

Förbud att parkera utanför markerad plats

skyltpaket-parkering-forbud-att-parkera-utanfor-anvisad-platsEtt skyltpaket som ser ut som följande innebär att det råder parkeringsförbud inom ett område, men du får lov att parkera 30 minuter mellan 8-18 på anvisad plats. Mellan 18-8 är det parkeringsförbud även på anvisade platser.
Ofta finns parkeringsrutor målade där parkering är tillåten.

 

För dig som är intresserad av regler inom parkering rekommenderar vi att läsa trafikverkets broschyr stanna och parkera som du kan läsa här. Är du intresserad av att upprätta reglering på din parkering är du välkommen att läsa mer om våra tjänster och om hur vi arbetar.